Referenser

Svenska Mässan

“Träffpunkt Idrott 2016 förstärktes väsentligt i sitt genomslag tack vare samarbetet med Kraftfull Kommunikation och Idrottens Affärer. Idérikedom och kompetens mynnade bland annat ut i Björns Bar – en öppen intervjuhörna med höjdarmöten där bland andra idrottsminister Gabriel Wikström och RFs ordförande Björn Eriksson lockade till både skratt och insikter. Vi fortsätter vårt samarbete inför framtiden med glädje och tillförsikt.”

Magdalena Rönström, affärsområdeschef Svenska Mässan

Svenska Golfförbundet

”Vi på Svenska Golfförbundet är glada över att ha Kraftfull Kommunikation med i bland annat Golfnyttan i samhället. Dels med texter och intervjuer, men också som inspirerande bollplank vilket genererar nya och goda idéer i processen när det gäller att påvisa golfens samhällsnytta.”

Roger Andersson. Chef Marknad och kommunikation, Svenska Golfförbundet.

Borås stad

"Med rätt kompetens, analys och omvärldsbevakning - och med stor nyfikenhet - kom Kraftfull Kommunikation och Idrottens Affärer in och producerade en eventstrategi för idrottsevenemang som öppnade ögonen på oss. Vi fick ny kunskap om inte minst föreningslivets behov, vilken är ovärderlig i det fortsatta arbetet tillsammans för både ökad folkhälsa och ökade intäkter."

Tommy Jingfors, chef Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad.